Loader

Polskie tablice 6 dniowe

Poseł Piotr Liroy-Marzec w Interpelacja nr 25816 do ministra infrastruktury poruszył kwestię wprowadzenia w naszym kraju tymczasowych tablic rejestracyjnych na wzór 5 dniowych tablic Niemieckich. Według Pana Posła, tablice wraz z dokumentami powinny mieć 6-dniowy termin ważności, ponieważ w takim czasie można uwzględniając przepisy dotyczące czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwo przejazdu pojechać po auto za granice i wrócić nim do kraju.

Wprowadzenie takiego rozwiązania niewątpliwie przyczyniłoby się do zwiększenia wpływów z rejestracji pojazdów i ułatwiło by życie wielu obywatelom, którzy sprowadzając samochody z UE wykupują podobne tablice poza granicami kraju.

Poseł Piotr Liroy-Marzec w swojej interpelacji zadał Ministrowi Infrastruktury pytania:

– Czy resort infrastruktury dopuszcza możliwość wprowadzenia czasowych tablic rejestracyjnych?

– Czy możliwe jest prowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie?

Na odpowiedź musimy poczekać około 30 dni.

W chwili obecnej zgodnie z Art. 74 ustawy o ruchu drogowym, możemy czasowo zarejestrować pojazd w jednym z 3 przypadków:

a) wywozu pojazdu za granicę,

b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

11 lipca 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozdziału 2d Ustawy o Ruchu Drogowym wprowadzające nowy rodzaj rejestracji czasowej czyli – „Profesjonalną Rejestracje Pojazdów”. Nowe przepisy niestety dotyczyć będą tylko pojazdów wcześniej nie rejestrowanych czyli w większości przypadków wyłącznie nowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top